CNG House Oy

Tagline

🛒 Ostoskori

Kaasupullojen määrittely (Tukes)

Soveltamisalan määrityksiä – rajapinnat

CNG House Oy pyysi 28.2.2017 Turvallisuus- ja Kemikaalivirastolta (Tukes) määrityksen mobiililaitteille – säiliöille, joita käytetään ajoneuvojen polttoainesäiliöinä. Tässä vastaukset:

Ajoneuvojen polttoainesäiliö
Ajoneuvon polttoainesäiliö on ajoneuvon käyttämiseen tarkoitettu säiliö. Säiliön tulee olla ajoneuvossa tai sen mukana kulkevassa perävaunussa ja suorassa yhteydessä ajoneuvon moottoriin.
Ajoneuvon polttoainesäiliö suunnitellaan ja valmistetaan YK:n säännön ECE R110 ja standardin ISO 11439 mukaisesti.
Ajoneuvon polttoainesäiliön yhdistelmämerkintä on myös sallittu: ECE-merkintä ja kuljetettavien painelaitteiden direktiivin (TPED) vaatimustenmukaisuutta osoittava ”pii”-merkintä.
Ajoneuvon polttoainesäiliölle ei vaadita tarkastuslaitoksen tekemiä määräaikaistarkastuksia, joilla varmistettaisiin säiliön käytön turvallisuutta.
Ajoneuvosäiliöissä on merkintä viimeisestä käyttöpäivästä, mikäli ajankohta on ylittynyt säiliö on poistettava käytöstä. Mikäli merkintä puuttuu myös silloin säiliö on poistettava käytöstä.

Kaasupullopaketti
Ajoneuvojen kaasutankkaukseen tarkoitettu siirrettävä tai kuljetettava kaasupullopaketti ei ole ajoneuvon polttoainesäiliö. Sen on täytettävä kuljetettavan painelaitteen vaatimukset.
Kaasupullopakettiin tulee ”pii”-merkintä kuljetettavien painelaitteiden direktiivin mukaisesti.
Kaasupullopaketti tarkastetaan kuljetettavana painelaitteena kymmenen vuoden välein. Määräaikaistarkastuksen tekee kuljetettavien painelaitteiden tarkastuksiin hyväksytty tarkastuslaitos.
Kaasupullopaketin sijoituksen turvallisuus tulee tarkastaa sijoitussuunnitelman tarkastuksella, jos pulloyhdistelmän tilavuus on yli 450 litraa ja kaasupullopaketti sijoitetaan sisätiloihin tai yleisen kulkuväylän välittömään läheisyyteen.
Maakaasun tai biokaasun tankkausasemalle tai käyttökohteeseen sijoitettavan kaasupullopaketin sijoituksen turvallisuus todetaan Tukesin rakentamislupakäsittelyssä.
Kaasupullopaketti voidaan suunnitella ja rakentaa VAK-lainsäädännön mukaisen viitestandardin mukaisesti: SFS-EN ISO 10961:2010 Gas cylinders. Cylinder bundles. Design, manufacture, testing and inspection.

Kiinteästi asennetut kaasun varastosäiliöt
Maakaasun tai biokaasun tankkausasemalle tai käyttökohteeseen kiinteästi asennetuissa kaasun varastosäiliöissä tulee olla painelaitedirektiivin (PED) CE-merkintä.
Kaasun varastosäiliöitä ei rekisteröidä painelaitteina. Ne tarkastetaan kahdeksan vuoden välein maakaasuasetuksen mukaisesti. Määräaikaistarkastuksen tekee maakaasuasetuksen mukainen tarkastuslaitos.

LNG-kontti
LNG-kontti on painelaitedirektiivin mukainen laitekokonaisuus: LNG-säiliö, höyrystysjärjestelmä ja höyrystetyn kaasun varastosäiliöt. LNG-säiliö rekisteröidään painelaitteena ja tarkastetaan neljän vuoden välein. Määräaikaistarkastuksen tekee painelaitteiden tarkastuksiin hyväksytty tarkastuslaitos.
(LNG-kontti voidaan rinnastaa rakennustyömailla käytettävään siirrettävään nestekaasusäiliöön.)
LNG-kontin sijoittaminen teollisuuslaitoksen tai tankkausaseman käyttöön vaatii maakaasuasetuksen mukaisen Tukesin rakentamisluvan. Rakentamisluvan käsittelyssä todetaan sijoituksen turvallisuus.

Ajankohtaista

Uusi osoite – Kouvola

CNG House Oy on muuttanut. Uusi laskutus- ja toimitusosoitteemme on:CNG House Oy, Tehontie 26, 45200 Kouvola. Tuotteita voit ostaa vain verkkokaupastamme.

Julkaistu 25.12.2019

Asennuskoulutusta tarjolla

Korjaamoille tarjolla maakaasutuotteiden asennuskoulutusta. Ota yhteyttä!

Julkaistu 04.08.2009

© CNG House Oy