CNG House Oy

Tagline

🛒 Ostoskori

Yleiset myyntiehdot

1. Yleisiä määräyksiä
1.1 CNG House Oy
1.1.1 Yhtiö
CNG House Oy harjoittaa ajoneuvojen polttoainejärjestelmien, varusteiden, varaosien ja työkalujen sekä muiden energiatekniikan varusteiden tukku- ja vähittäiskauppaa.

1.1.2 Yhteystiedot
Y-tunnus: 2255831-2
Toimitus- ja palautusosoite: Tehontie 26, 45200 Kouvola
Sähköpostiosoite: myynti@cnghouse.fi

1.2 Soveltamisala
1.2.1 Kuluttaja-asiakkaat

Näitä sopimusehtoja sovelletaan CNG House Oy:n ja kuluttaja-asiakkaiden välisiin tilaussopimuksiin. Sopimusehdoilla ei rajoiteta kuluttajaasiakkaiden kuluttajansuojasta annettuun lakiin perustuvia oikeuksia.

1.2.2 Yritysasiakkaat
Näitä sopimusehtoja sovelletaan CNG House Oy:n ja yritysasiakkaiden välisiin tilaussopimuksiin. Yritysasiakkaiden tilaussopimuksiin sovelletaan ensisijaisesti, mitä näissä sopimusehdoissa määrätään ja toissijaisesti, mitä sopimuksen syntyhetkellä voimassa olevassa Kauppalaissa säädetään.

1.3 Sopimuksen syntyminen
Sitova tilaussopimus, jonka osa nämä sopimusehdot ovat, syntyy, kun asiakas on jättänyt tilauksen CNG House Oy:n verkkokaupan järjestelmässä tai muulla tavoin. Jättäessään tilauksen asiakas hyväksyy nämä sopimusehdot.
Mahdollisia asiakkaan omia hankintaehtoja ei sovelleta siltä osin kuin ne ovat ristiriidassa näiden ehtojen kanssa.
Jos asiakas on pyytänyt CNG House Oy:ltä tarjousta CNG House Oy:n tuotteista, sitova tilaussopimus, jonka osa nämä sopimusehdot ovat, syntyy, kun asiakas on ilmoittanut hyväksyvänsä CNG House Oy:n tarjouksen.
Sopimusehdot ovat nähtävillä CNG House Oy:n verkkosivuilla, jossa asiakkaalla on mahdollisuus tutustua niihin ennen tilauksen jättämistä tai tarjouksen hyväksymistä. Tarvittaessa sopimusehdot toimitetaan asiakkaalle myös erikseen sähköisesti tai muulla tavoin kirjallisessa muodossa.

1.4 Tilausvahvistus
CNG House Oy toimittaa asiakkaalle tilauksesta kirjallisen tilausvahvistuksen sähköisesti tai muulla pysyvällä tavalla. Verkkokaupan järjestelmän automaattisesti lähettämä ilmoitus tilauksen vastaanottamisesta ei ole tässä tarkoitettu tilausvahvistus.

2. Toimitusehdot
2.1 Hinnasto
Ellei toisin erikseen ilmoiteta, CNG House Oy:n tuotteiden ilmoitetut hinnat sisältävät arvonlisäveron. Valitun toimitustavan perusteella hintoihin lisätään jäljempänä määrätyin ehdoin käsittely- ja toimituskulut sekä tavatavaratoimitusten pakkauskulut.
CNG House Oy pidättää oikeuden tarkistaa hintoja. Tilaussopimuksissa noudatetaan tilauksen jättämisen hetkellä voimassa olleita ilmoitettuja hintoja.

2.2 Toimitustapa
2.2.1 Yleistä
CNG House Oy:n toimitustapoja ovat lavatavaratoimitus ja pientoimitus. Toimitustapa määräytyy tilaukseen sisältyvien tuotteiden painon ja koon perusteella. Toimituskulut määräytyvät toimitustavan ja toimitusehdon perusteella.

2.2.2 Lavatavaratoimitus
2.2.2.1 Määritelmä

Yksinomaan lavatavarana toimitettavat tuotteet on merkitty CNG House Oy:n tuoteluetteloon. Jos tilaus sisältää vähintään yhden lavatavarana toimitettavan tuotteen, käsitellään koko tilaus lavatavarana.
Jos tilaukseen sisältyvien tuotteiden paino yhteensä ylittää 35 kg tai jos lähetyksen koko ylittää 120 cm x 60 cm x 60 cm = 0,43 m3, käsitellään koko tilaus niin ikään lavatavarana.

2.2.2.2 Toimitusehto
Lavatavaran toimitusehto on nouto vapaasti varastosta. CNG House Oy lähettää asiakkaalle ilmoituksen, kun tilauksen käsittely on valmis ja tilaus on noudettavissa. Noutoaika on sovittava aina erikseen.
CNG House Oy pidättää oikeuden olla luovuttamatta tilausta, kunnes tilaus on kokonaisuudessaan maksettu.

2.2.2.3 Pakkauspalvelu
Lavatavaran osalta CNG House Oy voi lisäpalveluna huolehtia lavatavaran pakkaamisesta asiakkaan järjestämää rahtia varten. Asiakkaalta veloitetaan tällöin pakkauskuluina 50,00 €/lava. Pakkauskulujen hinta sisältää arvonlisäveron.

2.2.3 Pientoimitus
2.2.3.1 Määritelmä

Jos tilaukseen sisältyvien tuotteiden paino yhteensä on enintään 35 kg ja jos lähetyksen koko on enintään 120 cm x 60 cm x 60 cm = 0,43 m3, tilaus käsitellään pientoimituksena.

2.2.3.2 Toimitusehdot
Pientoimituksen toimitusehto on asiakkaan valinnan mukaan nouto vapaasti varastosta, nouto omasta postista tai bussipaketti.
CNG House Oy lähettää asiakkaalle ilmoituksen, kun tilaus on noudettavissa varastosta tai tilaus on jätetty rahtipalveluntarjoajan kuljetettavaksi.
Noutoaika on sovittava aina erikseen.
CNG House Oy pidättää oikeuden olla luovuttamatta tilausta, kunnes tilaus on kokonaisuudessaan maksettu.

2.3 Käsittely- ja toimituskulut
Jos toimitusehto on nouto vapaasti varastosta, tilauksesta ei peritä käsittely- eikä toimituskuluja. Jos toimitusehto on jokin muu kuin nouto vapaasti varastosta, CNG House Oy perii tilauksesta käsittely- ja toimituskuluja seuraavasti.
Jos pientoimituksen paino on enintään 2 kg ja koko enintään 250 mm x 353 mm x 30 mm, asiakkaalta veloitetaan käsittely- ja toimituskuluina 10,00 €/tilaus. Hinta sisältää arvonlisäveron.
Jos pientoimituksen paino ylittää 2 kg tai jos tilauksen koko ylittää 250 mm x 353 mm x 30 mm, asiakkaalta veloitetaan käsittely- ja toimituskuluina 30,00 €/tilaus. Hinta sisältää arvonlisäveron.
Pientoimituksena käsiteltävästä jälkitoimituksesta ei peritä käsittely- ja toimituskuluja.
CNG House Oy ilmoittaa edellä mainituin perustein määräytyvät käsittely- ja toimituskulut sitovasti tilausvahvistuksessa.

2.4 Toimitusaika
2.4.1 Yleistä

Toimitusaika on aika, jonka kuluessa tilaus on valmis noudettavaksi tai jätetty valitun toimitusehdon mukaisesti kuljetettavaksi. Toimitusaika määräytyy tuotekohtaisesti sen perusteella, onko tuotteita varastossa.
CNG House Oy ilmoittaa tilausvahvistuksessa tilauksen toimitusajan. Tilausvahvistuksessa eritellään myös mahdolliset jälkitoimitukseen sisältyvät tuotteet.

2.4.2 Varastotuotteet
Jos kaikkia tilaukseen sisältyviä tuotteita on varastossa, toimitusaika on enintään viisi arkipäivää tilausvahvistuksen lähettämisestä.

2.4.3 Muut kuin varastotuotteet
Jos tilaukseen sisältyy tuotteita, joita ei ole varastossa, toimitusaika on enintään kaksi kuukautta tilausvahvistuksen lähettämisestä.

2.4.4 Jälkitoimitukset
Jos tilaukseen sisältyy sekä varastossa olevia tuotteita että tuotteita, joita ei ole varastossa, ensiksi mainittujen tuotteiden toimitusaika on enintään viisi arkipäivää tilausvahvistuksen lähettämisestä ja viimeksi mainittujen tuotteiden toimitusaika on enintään kaksi kuukautta tilausvahvistuksen lähettämisestä.

2.5 Maksaminen
2.5.1 Maksutapa

Ellei toisin erikseen sovita, tilauksen voi maksaa verkkokaupassa mainituilla maksutavoilla.

2.5.2 Maksuehdot
Maksuehdot määräytyvät valitun maksutavan mukaisesti. Ellei toisin ole erikseen sovittu, laskutusasiakkaille maksuehto on 14 päivää netto.

2.5.3 Maksun viivästyminen
Jos asiakkaan maksu viivästyy, saatavalle peritään korkolain mukainen viivästyskorko viivästyneen maksun eräpäivää seuraavasta päivästä lukien. Kuluttaja-asiakkailta peritään lisäksi perintäkulut noudattaen, mitä voimassa olevassa saatavien perinnästä annetussa laissa säädetään ja enintään mainitussa laissa tarkoitettujen kuluttajasaatavien perintäkulujen kokonaismäärään saakka.
Yritysasiakkailta peritään lisäksi kohtuulliset perintäkulut voimassa olevan saatavien perinnästä annetun lain mukaisesti.
CNG House Oy voi siirtää perinnän toimeksiantona perintää ammattimaisesti harjoittavalle elinkeinonharjoittajalle.

2.6 Vaaranvastuu
Jos toimitusehto on nouto vapaasti varastosta, vaaranvastuu tuotteista siirtyy asiakkaalle, kun tuotteet on luovutettu asiakkaalle tai tämän osoittamalle rahtipalvelujen tarjoajalle.
Jos toimitusehto on nouto omasta postista tai bussipaketti, vaaranvastuu tuotteista siirtyy asiakkaalle, kun tämä on saanut ne hallintaansa.

2.7 Toimituksen viivästyminen
Jos toimitus viivästyy muusta kuin asiakkaan puolella olevasta syystä, CNG House Oy ilmoittaa asiakkaalle viivästymisestä välittömästi saatuaan siitä tiedon.
Kuluttaja-asiakkaille CNG House Oy korvaa toimituksen viivästymisen aiheuttamat vahingot kuluttajansuojasta annetun lain mukaisesti.
Yritysasiakkaille CNG House Oy korvaa toimituksen viivästymisen aiheuttamia vahinkoja seuraavasti.
Jos viivästyminen johtuu CNG House Oy:n tuottamuksesta, CNG House Oy:n vastuu viivästymisen yritysasiakkaalle aiheuttamista välittömistä vahingoista on enintään kaksikymmentä prosenttia viivästyneen tilauksen osan arvosta. Korvaus suoritetaan CNG House Oy:n tuotteina, joiden arvona korvauksen määrää laskettaessa pidetään CNG House Oy:n tilaushetkellä voimassa olevassa hinnastossa ilmoitettuja arvonlisäverollisia hintoja. CNG House Oy ei vastaa viivästymisen aiheuttamista välillisistä eikä taloudellisista vahingoista.
Jos viivästyminen johtuu siitä, että tuotteen valmistaja tai muu taho, jolta CNG House Oy tuotteet hankkii, ei ole toimittanut tilattuja tuotteita tai jos viivästyminen johtuu muusta syystä, joka ei perustu CNG House Oy:n tuottamukseen, CNG House Oy ei vastaa viivästymisen aiheuttamista välittömistä vahingoista, välillisistä vahingoista eikä taloudellisista vahingoista.

2.8 Ostajan viivästyminen
Jos tilausta ei ole noudettu yhden kuukauden kuluessa siitä, kun CNG House Oy on ilmoittanut asiakkaalle tilauksen käsittelyn päättymisestä, CNG House Oy:llä on oikeus periä asiakkaalta varastointikuluina viisi prosenttia tilauksen arvosta kultakin alkavalta viivästymisviikolta lukuun ottamatta mainittua kuukauden määräaikaa.
Jos toimitusehto on nouto omasta postista tai bussipaketti, asiakas vastaa kuluista, jotka rahtipalvelujen tarjoaja perii asiakkaan viivästymisen seurauksena.

2.9 Virhe toimituksessa
Asiakkaan on tarkastettava toimitus kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun asiakas on saanut tilatut tuotteet hallintaansa.
Jos toimituksessa on puutteita tai toimitukseen sisältyy tuotteita, joita asiakas ei ole tilannut, asiakkaan on reklamoitava CNG House Oy:lle kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun tuotteet on vastaanotettu. CNG House Oy korjaa toimituksessa todetut puutteet siten, että asiakkaalle ei aiheudu korjaamisesta kustannuksia.
Jos toimitukseen sisältyy tuotteita, joita asiakas ei ole tilannut, asiakkaan on palautettava tällaiset tuotteet takaisin viipymättä CNG House Oy:lle tämän määräämällä tavalla. CNG House Oy vastaa palautuskustannuksista.
Jos toimitukseen sisältyy vaurioituneita tuotteita ja toimitusehto on nouto omasta postista tai bussipaketti, CNG House Oy toimittaa vaurioituneiden tuotteiden tilalle ehjät tuotteet omalla kustannuksellaan. Vaurioituneita tuotteita ei saa ottaa käyttöön.

3. Peruuttamisoikeus
3.1 Yleistä

Noudattaen, mitä seuraavassa määrätään, asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilaussopimus 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun asiakas on saanut tilatut tuotteet hallintaansa.
Kuluttaja-asiakkaiden kohdalla noudatetaan lisäksi, mitä kuluttajansuojasta annetussa laissa säädetään peruuttamisoikeudesta ja ottaen erityisesti huomioon, että kuluttaja vastaa käyttöön ottamansa tuotteen arvonalentumisesta.

3.2 Peruuttamisilmoitus
Peruuttamisesta on ilmoitettava CNG House Oy:lle tilausvahvistuksen liitteenä toimitetulla peruuttamislomakkeella, sähköpostitse, kirjeitse tai muulla tavoin 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun asiakas on saanut tilatut tuotteet hallintaansa. Ilmoituksessa on yksilöitävä tilaussopimus viittaamalla esimerkiksi tilausvahvistuksessa mainittuun tilausnumeroon.

3.3 Tuotteiden palauttaminen
Tilaukseen sisältyvät tuotteet on palautettava CNG House Oy:lle 14 vuorokauden kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä.
Jos kuluttaja-asiakkaan tilauksen toimitusehto on nouto vapaasti varastosta, palautuskustannuksista vastaa asiakas. Jos kuluttaja-asiakkaan tilauksen toimitusehto on nouto omasta postista tai bussipaketti, CNG House Oy vastaa palautuskustannuksista.
Yritysasiakkaiden tilausten palautuskustannuksista vastaa aina yritysasiakas itse. Yritysasiakkaiden peruuttamisoikeuden käyttämisen edellytyksenä on lisäksi, että palautettavat tuotteet ovat käyttämättömiä.

3.4 Kauppahinnan palauttaminen
Jos tilaussopimus peruutetaan noudattaen, mitä yllä on määrätty, CNG House Oy palauttaa kauppahinnan mahdollisine käsittely- ja toimituskuluineen viipymättä vastaanotettuaan palautetut tuotteet.

4. Takuu
4.1 Takuuehdot
4.1.1 Voimassaoloaika ja -alue

CNG House Oy myymien tuotteiden takuuaika on 180 vuorokautta siitä päivästä, kun tilaus on toimitettu. Takuu on voimassa Euroopan Unionin alueella.

4.1.2 Takuun sisältö
Takuusta korvataan tuotteiden todennetut valmistusvirheet. CNG House Oy pidättää oikeuden todentaa valmistusvirheen olemassaolo ennen takuukorvauksen suorittamista.
Takuukorvauksena asiakkaalle annetaan virheellisen tuotteen tilalle uusi korvaava tuote. Takuukorvaus ei koske asennuskuluja eikä muita välittömiä, välillisiä tai taloudellisia vahinkoja.
Takuukorvauksen suorittaminen edellyttää, että vaatimuksen perusteeksi on esitetty alkuperäinen ostokuitti ja että alkuperäinen tuote on palautettu CNG House Oy:lle. CNG House Oy määrää, millä tavalla tuote on palautettava ja vastaa palautuskustannuksista.

4.1.3 Takuun rajoitukset
Jotta CNG House Oy:n tuotteiden avulla rakenteeltaan muutettu ajoneuvo voidaan hyväksyä tieliikennekäyttöön, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymän asennusliikkeen on tarkastettava asennus. Ajoneuvoihin asennettaviksi tarkoitettujen tuotteiden takuu ei koske tilanteita, joissa tuotteiden asennusta ei ole tarkastettu hyväksytyn asennusliikkeen toimesta.
Takuu raukeaa, jos tuotetta käytetään sen käyttötarkoituksen vastaisella tavalla, tuote osittainkaan puretaan muusta kuin sen asianmukaiseen asentamiseen liittyvästä syystä, tai jos tuotetta millään tavoin rakenteellisesti muutetaan.
Takuu ei koske vaurioita, joiden syynä on tapaturma, virhe tuotteen asennuksessa, tuotteen kanssa yhteen sopimattomien varaosien tai tarvikkeiden käyttö, tuotteen ruostuminen, syöpyminen tai lika tai muu ostajan puolella oleva syy. Takuu ei myöskään koske tuotteen normaalia kulumista. Takuu ei koske CNG House Oy:n myymiä FlashLube™ tuotteita tai muita kemikaaleja.

4.2 Muut takuusitoumukset
CNG House Oy ei vastaa tuotteiden valmistajien tai aikaisempien myyntiportaiden takuusitoumuksista. Jos asiakas haluaa vedota valmistajan tai tuotteen aikaisemman myyntiportaan antamiin takuusitoumuksiin, CNG House Oy pidättää oikeuden ohjata asiakas asioimaan suoraan valmistajan tai aikaisemman myyntiportaan kanssa.

4.3 Kuluttajan oikeudet
Kuluttaja-asiakkailla on tuotteille myönnetyn takuuturvan lisäksi kuluttajansuojasta annetun lain mukaiset myyjän virhevastuuseen liittyvät oikeudet, joita takuu ei millään tavoin rajoita.

5. Virhevastuu
5.1 Reklamaatio

Virhevastuun toteuttaminen edellyttää, että tuotteessa havaitusta virheestä on reklamoitu CNG House Oy:lle kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun virhe on havaittu tai se olisi pitänyt havaita.
Reklamaatiossa on yksilöitävä tilaussopimus viittaamalla esimerkiksi tilausvahvistuksessa mainittuun tilausnumeroon.

5.2 Virheen todentaminen
CNG House Oy pidättää oikeuden todentaa virhe ennen virhevastuun toteuttamista. Jos vaatimus virhevastuusta osoittautuu aiheettomaksi, CNG House Oy:llä on oikeus periä virheen tutkimisesta aiheutuneet kohtuulliset kulut asiakkaalta.

5.3 Virhevastuun sisältö
Kuluttaja-asiakkaille CNG House Oy:n vastuu tuotteen virheestä määräytyy kuluttajansuojasta annetun lain mukaisesti. CNG House Oy ei vastaa virheistä, jotka liittyvät tuotteen käyttöön sen käyttötarkoituksen vastaisella tavalla. CNG House Oy ei myöskään vastaa virheistä, jotka liittyvät tuotteen asennukseen.
Jos tuotteessa oleva virhe on todennettu, CNG House Oy ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin virheen korjaamiseksi siten, että asiakkaalle ei aiheudu korjaamisesta kustannuksia tai huomattavaa haittaa.
Virheen korjaamisen tulee aina tapahtua CNG House Oy:n johdossa ja valvonnassa. CNG House Oy ei vastaa sellaisista asiakkaan toimenpiteiden seurauksena syntyneistä virheen korjaamisesta aiheutuneista kustannuksista, joita se ei ole ennalta hyväksynyt.
Yritysasiakkaille CNG House Oy:n vastuu tuotteen virheen aiheuttamista välittömistä vahingoista rajoittuu uuden korvaavan tuotteen toimittamiseen tai vaihtoehtoisesti kauppahinnan palauttamiseen. Vastuu on voimassa 180 vuorokautta tuotteen toimituspäivästä ja sen toteuttaminen edellyttää, että virheellinen tuote palautetaan CNG House Oy:lle.
CNG House Oy ei vastaa tuotteen virheen yritysasiakkaalle mahdollisesti aiheuttamista välillisistä vahingoista eikä taloudellisista vahingoista.

6. Tuotevastuu
CNG House Oy:n vastuu tuotteiden aiheuttamista vahingoista määräytyy tuotevastuusta annetun lain mukaisesti, tuotteita mahdollisesti koskevan erityislainsäädännön mukaisesti ja noudattaen lisäksi, mitä seuraavassa määrätään.
CNG House Oy ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteiden käytöstä tavalla, joka ei vastaa niiden käyttötarkoitusta.
CNG House Oy:n vastuu tuotteiden käytön aiheuttamista välittömistä ja välillisistä vahingoista yritystoiminnassa käytettävälle omaisuudelle sekä taloudellisista vahingoista yritysasiakkaille rajoittuu tuotteiden kauppahinnan määrään.

7. Tiedonannot
Sopimukseen liittyvien ilmoitusten, reklamaatioiden tai muiden tiedonantojen perille saapumisesta vastaa niiden lähettäjä.

8. Oikeuksista luopuminen
CNG House Oy voi yksittäisissä tapauksissa yksipuolisesti jättää käyttämättä yhtä tai useampaa näiden sopimusehtojen CNG House Oy:lle perustamaa oikeutta. Oikeuksista luopuminen ei vaikuta sopimusehtojen sitovuuteen muutoin kuin kyseisessä yksittäistapauksessa ja vain niiltä osin kuin mitä luopuminen koskee.

9. Erimielisyyksien ratkaiseminen
Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluin CNG House Oy:n ja asiakkaan välillä. Ellei asiaa voida ratkaista neuvotteluin, sopimusta koskevat erimielisyydet on käsiteltävä CNG House Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa tai kuluttaja-asiakkaan niin halutessa kuluttaja-asiakkaan kotipaikan käräjäoikeudessa.
Kuluttaja-asiakkailla on oikeus saattaa sopimusta koskeva erimielisyys kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi siten kuin laissa kuluttajariitalautakunnasta säädetään.

Ajankohtaista

Uusi osoite – Kouvola

CNG House Oy on muuttanut. Uusi laskutus- ja toimitusosoitteemme on:CNG House Oy, Tehontie 26, 45200 Kouvola. Tuotteita voit ostaa vain verkkokaupastamme.

Julkaistu 25.12.2019

Asennuskoulutusta tarjolla

Korjaamoille tarjolla maakaasutuotteiden asennuskoulutusta. Ota yhteyttä!

Julkaistu 04.08.2009

© CNG House Oy